Judesio meditacijos pratimas: vizualizuojame plokštumą

Jei, atlikdami Judesio meditacijos 1 pratimą jau galime susigrąžinti savo dėmesio energijos ar dėmesio dalelytes, šiandien užsiimkime kūrybine veikla.

uola-anga-zmogus-jogos-poza2. Nematomos ar vizualizuojamos plokštumos erdvėje

Atlikimo vieta. Jums reikia surasti bet kokią angą. Anga gali būti kambaryje ar lauke, lango, durų dydžio ar didesnė. Jeigu esate patalpos viduje, tai greičiausiai lengvai rasite duris. Atidarykite jas. Jūs turite angą tarp durų staktų.

Lauke tai galėtų būti, pavyzdžiui, laiptų turėklai. Angos tarp turėklo ir statramsčių. Ar kas nors panašaus.

Pasiruošimas. Mintyse suvokite, apibrėžkite mintimis durų angos staktas – rėmus: viršus, vienas kraštas, kitas kraštas, apačia. Jūs turite stačiakampę angą. Įsivaizduokite, kad egzistuoja erdvė, kurioje stovite Jūs, yra nematoma riba angoje ir erdvė kitoje angos pusėje. Turime dvi erdves, atskirtas nematoma plokštuma erdvėje ar riba tarp erdvių.

Meditacinio pratimo eiga. Dabar lengvais, plastiškais rankos judesiais kaišiokite plaštaką į durų angą, kirsdami nematomą ribą, plokštumą, skiriančią erdves vienoje ir kitoje angos pusėje. Po to kita ranka. Abiejomis rankomis. Viena koja, pėda, keliu, kita ranka, koja, pėdos pirštais, kulnu.

Mintyse suvokite ir fiziškai jauskite, kaip Jūsų plaštaka, kojos pėda ar kelis priartėja prie angos ribų, kerta vizualizuojamos “plokštumos” ribas.

Kad geriau įsivaizduoti plokštumos kirtimo esmę, trumpam įsivaizduokite, kad durų angoje yra stiklas ar plėvelė.

Taigi, lengvais judesiais Jūs “badote” nematomą plokštumą. Jūsų kojos lengvai sulenktos per kelius, panašiai kaip tai či stovėsenoje.

Jūsų rankos, kojos plastiškais judesiais bado kuo įvairesnėse vietose nematomą “ribą”. Jūs suvokiate  plokštumos kirtimo įvairiomis savo kūno dalimis momentus; savo rankų, plaštakų, alkūnių ar kelių pėdų buvimą kitoje vizualizuojamos “ribos” pusėje; savo kūną, besikeičiančias kūno dalių pozicijas kitoje angos pusėje.

Savo mintyse Jūs “laikote” nematomos plokštumos ribas. Suvokiate ribą, suvokiate savo kūno padėtis ir stebite savo proto reakcijas bei emocijas.

Dinaminės meditacijos metu, Jūs atliekate kelis darbus, kelias užduotis vienu metu ar beveik vienu metu:

1) Jūsų kūnas juda,

2) Jūs stebite kūno judesius,

3) Jūs suvokiate “plokštumos” kirtimo momentus,

4) Jūs mintyse vizualizuojate, kaip ir laikote nematomos plokštumos ribas, kampus,

5) ir stebite savo mintis, susijusias su plokštumos vizualizacija – “kūrimo ir palaikymo” procesu, bei  padrikas, kaip debesėliai danguje, atplaukiančias ir praplaukiančias. Taip pat stebite savo emocijas.

Judesio meditacijos pratimo variantai. Vėliau pabandykite, bet kurioje erdvėje, atrasti keletą plokštumos atskaitos taškų, suvokti nematomą plokštumą tarp jų ir kirsti plokštumą. Pvz. Pasirinkite keturis taškus tarp lubų ir sienų, tarp sienų ir grindų. Vizualizuokite plokštumą tarp taškų. Kirskite plokštumą, pajauskite, kad kertate plokštumą.

Pabandykite vizualizuoti plokštumas, bet kurioje kambario ar lauko erdvės, kurioje esate, vietoje. Pabandykite plokštumas kirsti.

Tikros kambario sienos, lubos, grindys, baldų sienelės, pastatų sienos lauke, stulpai, medžių kamienai palaipsniui nebeatrodys tokie masyvūs, sunkūs ir kieti. Jūsų sukurtos plokštumos įgauna masę, vizualizuotą mentalinę masę.

Vizualizuokite sienos, kuri yra Jums iš dešinės kopiją kambario viduryje. Surinkite mintyse kuo daugiau sienos detalių ir vizualizuokite, sukurkite sienos kopiją viduryje kambario. Kuri siena yra sunkesnė Jūsų sukurta ar “tikroji” siena?