Džiaugsmas, suvokus judesio linijas

Pirmoje straipsnių apie Judesio meditaciją ciklo dalyje išmokome susigrąžinti dėmesį iš savo kūno, aplinkos ir kitų pašalių, antroje ciklo dalyje mokėmės, kaip vizualizuoti, pajausti ir suvokti virtualias plokštumas, taip pat kaip tai galima pritaikyti vizualizuojant bet kokius kitus fizinius daiktus ar abstrakčius dalykus.

Šioje straipsnių serijos „Dinaminės ar judesio meditacijos pratimai“ dalyje susipažinkime su judesio trajektorijos plokštumoje ir erdvėje idėja bei judesio trajektorijos atspindžiu ar mentaline kopija mūsų atmintyje ar sąmonėje.

3. Judesio trajektorijos atspindys mentalinėje erdvėje

Meditacijos vieta. Bet kokia patalpa, geriau didesnė arba erdvė lauke.

Dinaminės meditacijos eiga. Paprasčiausiai vaikštome, bėgiojame, lakstome, sukiojamės ratu, rateliais, bėgiojame įvairiomis tiesių, kampuotų, kreivų, vingiuotų linijų trajektorijomis. Leidžiame kūnui atsipalaiduoti, kratytis, judėti bet kaip. Leidžiame sau reikšti, bet kokias emocijas. Suteikiame judesiams ir emocijoms visišką laisvę.

Vienintelis dalykas, ką darome sąmoningai judesio meditacijos metu, – tai savo mintyse, savo vidinėmis akimis stebime kūno judėjimo trajektoriją. Stebime ir fiksuojame atmintyje. Stebime ir fiksuojame judėjimo trajektoriją. Laikas nuo laiko, kaip ir „užmesdami akį“ į savo kūną: ką jis veikia, kur yra rankos, krūtinė, galva, kokia kūno laikysena ar stovėsena; fiksuojame tai kiekvienu atskiru laiko momentu. Kaip kad dirbtumėme ir laikas nuo laiko žiūrėtumėme, ką veikia žaidžiantis vaikas, ir stebėtumėme jį periferiniu žvilgsniu.

liniju trajektorijosKaip ir savo vidinėmis akimis matome judesio trajektorijos siūlelį, išsiraizgantį plokštumoje. Jei bandome šokinėti, tai judesio trajektorijos siūlelis išsiraizgo ir erdvėje. Jei mūsų plokštuma, kurioje juda kūnas, yra su kalniukais ir pakalnėmis, fiksuojame kūno judėjimo trajektoriją plokštumoje ir erdvėje. Fiksuojame ir laikas nuo laiko kaip ir „padedame“ judesio trajektorijos kopiją į atmintį. Savo atmintyje „prijungiame“ naują judesio trajektorijos atkarpėlę prie atmintyje esamų atkarpų: tiesių, kreivių ar apskritimų. Didiname ir didiname savo atmintyje atsirandančių judesio trajektorijos atkarpų – mentalinių kopijų kiekį.

Kažkuriuo tai judesio meditacijos momentu, turėtų įvykti kokybinis lūžis. Kaupiama informacija turėtų pasiekti kaip ir kritinę masę. Kiekybė, turėtų virsti nauja kokybe. Gali ar turėtų apimti džiaugsmas ar katarsis, atgaila.

Taip pat dėmesio centras ar Aš, taškas iš kurio žiūrime, gali „išeiti“, „iššokti“, atsirasti už mūsų fizinio kūno ribų. Jei taip įvyko, savo vidinėmis akimis jau iš kito taško erdvėje stebime savo kūno judėjimą. Suvokiame savo kūną iš šalies. Savo vidinėmis akimis stebime iš šalies. Matome kūnąbėgiojantį po kambarį, salę, kiemą, pievelę ar miškelį, ir suvokiame judėjimo trajektorijas: linijų raizgalynę, piešiamą kūno judėjimui tęsiantis, iš atskaitos taško ar stebėjimo taško, kuris yra mentalinėje erdvėje, bet nebėra Jūsų kūno viduje: galvoje ar akyse, ar kitoje kurioje nors kūno dalyje.

Atskaitos ar stebėjimo taško vietą galime kaitalioti. Stebime kūno judesio trajektoriją, kūną įvairiausiais rakursais: iš vienos pusės, iš kitos, iš toliau, iš arčiau, iš viršaus, iš apačios.

Įvadinis straipsnis apie Judesio meditaciją.