Kūno orientacijos erdvėje meditacinis pratimas

Supažindiname su dinaminės meditacijos pratimų serija, kurie gali paįvairinti Jūsų gyvenimą. Tai gali patobulinti Jūsų kūno formas, praskaidrinti emocijas taip pat pagerinti atmintį, dėmesio koncentraciją bei padėti atrasti naujų idėjų.

1. Jūsų kūnas ir erdvė aplink. Orientacija

Fizinio pratimo ar judesio meditacijos tikslas yra susigrąžinti dėmesio dalelytes, užstrigusias kūne ar artimoje, kūną supančioje aplinkoje. Kam tai yra reikalinga?

Tik žmogus, disponuojantis maksimaliai jam įmanomu turėti dėmesio kiekiu, gali būti „čia ir dabar“. Tik būdamas čia ir dabar, žmogus gali optimaliai spręsti jam gyvenime iškylančias problemas ir formuluoti naujus tikslus bei uždavinius. Paprasčiausiai žmogus pradeda matyti. Atsimerkia.

Pabandykime atlikti pratimą.

Dinaminės meditacijos pratimas. Tai galite atlikti kambaryje ar lauke. Gamtoje intuityviai lyg ir norisi pratimą atlikti stovint ant nedidelio ar didesnio kalniuko ar kalvelės. Tai tiek fizinis, tiek emocinis, tiek intelektualinis pratimas. Pratimas lavina kūną ir protą. Taip pat daugiau ar mažiau atpalaiduoja ir išlaisvina emocijas.

Stovite ant vienos kojos ir palengva pradedate judinti rankas, kitą koją. Visaip judinate ir kraipote savo kūną. Kilnojate rankas, laisvą koją. Iš vienos pusės lyg ir stengiatės išvesti kūną iš pusiausvyros, bet iš kitos lyg ir bandote sulaikyti kūną, kad nenugriūtų, ir nepastatyti laisvos kojos ant žemės. Kaip ir stengiatės balansuoti ant griuvimo ribos.

Laikas nuo laiko galite kaitalioti koją, ant kurios stovite. Tačiau, kai jau neblogai apšilsite, rečiau kaitaliosite koją, ant kurios stovite. Rankomis, pirštų galiukais, viena ranka ar kita, ar abiejomis kartu siekiate ir pasiekiate įvairius taškus erdvėje, esančioje aplink Jūsų kūną. Koja, kojos keliu, pėda siekiate, pasiekiate vieną, kitą tašką erdvėje. Pasiekiate taškus arčiau, toliau, už nugaros, priešais save, viename savo šone, kitame. Savo dėmesiu, mintyse kaip ir fiksuojate taškus erdvėje, kuriuos pasiekėte pirštais, ranka, koja.

Kitas pratimo variantas būtų, – prie erdvės taškų pasiekimo veiksmo pridėti spragsėjimo pirštais veiksmą. Jūs spragsite įvairiose, vis kitose erdvės aplink savo kūną vietose.

Atliekant meditacijos judesyje pratimą, tiek pirmu būdu, pasiekdami taškus erdvėje, ir ypač antru būdu, pasiekdami ir fiksuodami juos pirštų spragtelėjimu, laikas nuo laiko galite užmerkti akis ir atlikti pratimą užmerktomis akimis.

Savo dėmesiu sekate rankų, kojų judesius, kūno judėjimą, kūno stovėseną. Dėmesiu sekate ir fiksuojate savo atmintyje rankos, rankų, pirštų, kojų, pėdos judesių trajektorijas, paprastesnes ir sudėtingesnes.

Neužmirškite, kad kūno masės centras yra pilvo viduje, šiek tiek aukščiau bambos (pagal tai či).

Judėdami siekiate atsipalaiduoti ir „einate“ kaip ir noro žiovauti linkme.

Visas judėjimo principas, – pasiekiant įvairius taškus erdvėje kaip ir išvesti savo kūną iš pusiausvyros ir tuo pačiu kitos rankos, kojos, kūno judesiais, kaip ir spinduliuojančiais iš kūno masės centro pilve, atstatyti pusiausvyrą.

Dar vienas dinaminės meditacijos pratimo variantas būtų, pasiekti įvairiausius taškus erdvėje, stovint ant abiejų kojų, mažiau ar daugiau kojas sulenkus per kelius ar atliekant kokius tai žingsnius. Taip pat pratimą atlikite, spragsėdami pirštais įvairiausiuose erdvės taškuose aplink save.

Tai galėtų tapti kūno ir dėmesio mankšta ryte ar bet kada, kai jaučiatės šiek tiek apsnūdę ar pavargę.

Jūsų kūnas, – tai ta riba, kaip Taijitu simbolyje.

vandens purslas tao

 

 

 

 

 

Tai Didžioji riba – už jos ar prieš.. TAO.